Неща, за да се обърне внимание при инсталиране на електрическа верига лебедка

- Aug 04, 2018 -

201631884622479.jpg

 

Изпълнението на електрическа верига лебедка е добър, надеждността е висока и ниска степен на неизпълнение е важна причина за повечето хора да го изберете. Висока производителност може да се гарантира ефективността и безопасността на електрическата верига вертикала в операция, но преди първата употреба на електрическа верига вертикала, има много съображения за инсталиране стъпки, които се нуждаят от вашето внимание.

 

Първо на първо място, инсталирането на веригата електрическа лебедка трябва първо да инсталирате полето верига.

 

Второ свържете захранващия кабел.

При свързване на захранващия кабел, силата трябва да бъде изключен предварително. В същото време на земята проводник трябва да бъдат добре обосновани, в противен случай операторът може да почувства токов удар, когато докосва лебедка или част от веригата.

 

Трето, за смазване на веригата на натоварването на електрическата верига вертикала
Степента на смазване на веригата е важен фактор, на експлоатация на веригата. Смазване на веригата на товара по навременен и ефективен начин за гарантиране на ефективна експлоатация на веригата.


Четвърто Проверете подреждането на веригата

За мулти-ред верига електротелфери се уверете, че рамката на долната кука е не обърна. Ако преобръща, го връща към нормалното си състояние и се уверете, че спойките на веригата са подравнени. Никога да не виси на натоварването на веригата обвивка лебедка.


И накрая Проверете работно напрежение
Тъй като лебедка електрическа верига се превозват от фабриката в зададен от потребителя напрежение или по-високо напрежение (за двойно напрежение само), като 230/460V, проверете кабелите и потвърдете, че напрежение е изпълнено. Ако това не стане, се обърнете към инструкциите, за да коригирате за необходимите оперативни изисквания, напрежение.


Съвети: Инсталирайте лебедка електрическа верига. Ако то се извършва при неправилно напрежение, то може да причини сериозно увреждане на лебедка електрическа верига. За да се предотврати това да се случи, трябва да се гарантира, че окабеляване отговаря на изискванията на изисква захранване.