Ежедневна инспекция на електрически повдигачи и предпазни мерки при поддръжката

- Jul 27, 2018 -


2b80d2695b54cdd6659c8da970f34820.jpg


Електрическият повдигач вдига обекта през ремъци, съставени от макари, телени въжета и куки. Следователно, инспекцията и поддръжката на ролката могат да бъдат подсилени от следните аспекти, за да се предотвратят злополуки.

1. По време на рутинната поддръжка е важно да проверите дали има пукнатина в шайбата. Може да се наблюдава и чрез лупа. Ако се открие пукнатина, тя трябва да се изхвърли незабавно. Забранява се използването на заваръчната пукнатина.

2. Проверете дали има силно триене между жлеба на ролката на колелото и теленото въже и няма канал за въже.

3. Проверете нивото на износване на ролката. Ако надхвърля допустимия обхват на износване, той трябва да бъде изхвърлен незабавно. Заменете новата ролка, за да осигурите безопасна работа.

4. Проверете дали оста на ролката е здраво свързана, дали въртенето на ролката е гъвкава и дали има необичаен шум. Тя трябва да се фиксира веднъж месечно и макарите да се смазват, за да се осигури добро работно състояние.